Име на лекот (кирилица):
ЗЕНИКС
Име на лекот (латиница):
ZENIX
EAN код:
8600097420624
Генеричко име
linezolid
АТЦ
J01XX08
Фармацевтска форма
раствор за инфузија
Јачина
2 mg/1 ml
Пакување
1 стаклено шише х 300 ml/кутија
Состав
1 ml раствор содржи: линезолид . . . 2 mg
Начин на издавање
Лекот може да се применува само во здравствена организација (З).
Посебни предупредувања
Производители:
HEMOFARM A.D., Вршац, Србија
Местa на производство
Hemomont d.o.o., Подгорица, Црна Гора
Носител на одобрение
ХЕМОФАРМ АД фармацевтско-хемиска индустрија, Претставништво - Скопје
Број на решение
11-2408/7
Датум на решение
11.09.2018
Датум на важност
Малопродажна цена со ДДВ
1774.21
Големопродажна цена без ДДВ
1408.1
Референтна цена
0
Позитивна листа:
Не
Фондовска шифра
Проширен АТЦ
Упатство за употреба:
Збирен извештај:
Дозирање
Вообичаената доза за возрасни (постари од 18 години) изнесува 300 ml (600 mg линезолид) двапати на ден (на 12 часа), во облик на интравенска инфузија во траење од 30 до 120 минути.
Браилово писмо
Не