Експорт во EXCEL
Ресетирај го сортирањето
#НазивНосител на одобрениеПакувањеНачин на издавањеGMDN код[Подредливо]Датум на важност[Подредливо]Датум на решение[Подредливо]Број на решение[Подредливо]КласаПроизводителМесто на производство[Подредливо]Категоризација според наменаКатегорија Група на производи
1 Altrazeal ФАРМИКС дооел, Скопје   се издаваат без рецепт, само во аптеки и специјализирани продавници   26.05.2024 04.08.202014-6696/2 Класа II b ULURU САД Медицински помагала кои се за еднократна употреба средства за еднократна употреба  Прикачи
2 AV Set ONLINEplus 5008-R Артерио-венски системи за крв ИНТЕРКОМ ДОО, Скопје   се издаваат на рецепт, во болнички аптеки   16.06.2021 27.06.201614-6165/2-16 Класа II а Fresenius Medical care Fresenius Medical care AG& Co. KGaA 61346 Bad Homburg- Germany Медицински помагала кои се употребуваат во нефрологија средства за еднократна употреба  Прикачи
3 Aпарати и потрошен материјал за акутни екстракорпорални третмани на крв ИНТЕРКОМ ДОО, Скопје   се издаваат на рецепт, во болнички аптеки   16.06.2021 22.01.201914-12476/2 Класа II b Fresenius Medical care Германија Медицински помагала кои се употребуваат во нефрологија инструменти за повеќекратна употреба  Прикачи
4 BiCart 1150g кертриџ со натриум бикарбонатен прашок ИНТЕРКОМ ДОО, Скопје   се издаваат на рецепт, во болнички аптеки 35849 03.11.2023 07.11.201814-7665/2 Класа II b Gambro Dasco   Медицински помагала кои се употребуваат во нефрологија средства за еднократна употреба  Прикачи
5 BiCart 720g кертриџ со натриум бикарбонатен прашок ИНТЕРКОМ ДОО, Скопје   се издаваат на рецепт, во болнички аптеки 35849 03.11.2023 07.11.201814-7665/2 Класа II b Gambro Dasco   Медицински помагала кои се употребуваат во нефрологија средства за еднократна употреба  Прикачи
6 Etermis 3 gel МЕДИС доо Претставништво, Скопје   се издаваат без рецепт, само во аптеки и специјализирани продавници   13.04.2023 03.05.201814-424/3 Класа III Merz Pharmaceuticals GmbH   Медицински помагала кои се за еднократна употреба средства за еднократна употреба  Прикачи
7 Etermis 4 МЕДИС доо Претставништво, Скопје   се издаваат без рецепт, само во аптеки и специјализирани продавници   13.04.2023 03.05.201814-424/3 Класа III Merz Pharmaceuticals GmbH   Медицински помагала кои се за еднократна употреба средства за еднократна употреба  Прикачи
8 Eлектрофизиолошки кабли БЛУФАРМА ДОО СКОПЈЕ, Скопје   се издаваат на рецепт, во болнички аптеки   24.09.2021 16.04.201914-3326/2 Класа I Biosense Webster   Медицински помагала кои се употребуваат во кардиологија друго  Прикачи
9 Eлектрофизиолошки кабли за Carto 3 System БЛУФАРМА ДОО СКОПЈЕ, Скопје   се издаваат на рецепт, во болнички аптеки 47487 20.03.2022 25.06.201814-6641/2 Класа I Biosense Webster   Медицински помагала кои се употребуваат во кардиологија друго  Прикачи
10 FX Дијализери ИНТЕРКОМ ДОО, Скопје   се издаваат на рецепт, во болнички аптеки   16.06.2021 12.12.201914-12471/2 Класа II b Fresenius Medical care   Медицински помагала кои се употребуваат во нефрологија средства за еднократна употреба  Прикачи