Експорт во EXCEL
Ресетирај го сортирањето
#НазивЛатинично име[Подредливо]Носител на одобрение[Подредливо]Категоризација според намена[Подредливо]Категорија[Подредливо]Medical Device Class[Подредливо]Група на производи[Подредливо]Начин на издавање[Подредливо]EAN код[Подредливо]GMDN код[Подредливо]Облик[Подредливо]Состав[Подредливо]Јачина[Подредливо]Пакување[Подредливо]Доза[Подредливо]Датум на важност[Подредливо]Датум на решение[Подредливо]Број на решение[Подредливо]Производител[Подредливо]
1 0 D.C.S. LOCKED PLATE 95° ХОССАМ доо Медицински помагала кои се употребуваат во ортопедијаактивни имлантибилни средстваКласа II bOrthopaedic devices 8904166510675       24.09.2017 19.02.201315-9321/2-12 Sharma Pharmaceuticals PVT.LTD, Waghodia Road, Vadodara – 390019 Gujarat, Indija, ,  
2 0099/0099-30 Articulating foil 2 cm, red   ПРОМЕДИКА дооел Медицински помагала кои се употребуваат во стоматологијазабно (дентални) средстваКласа IDental materials and associated devicesсе издаваат без рецепт, само во аптеки и специјализирани продавници        18.01.2014 23.03.200915-3264/2 INTERDENT  
3 016810 Кеси за дводелен систем за колостома 40mm Alterna two piece closed colostomy bags 40mm Медитрејд 94 Медицински помагала кои се за еднократна употребасредства за еднократна употребаКласа IIntestinal ostomy bagsсе издаваат на рецепт, само во аптеки и специјализирани продавници5708932251631 5708932251648    30  11.04.2018 17.07.201415-10172/2-09 Colplast  
4 016820 Кеси за дводелен систем за колостома 50mm Alterna two piece closed colostomy bags 50mm Медитрејд 94 Медицински помагала кои се за еднократна употребасредства за еднократна употребаКласа IIntestinal ostomy bagsсе издаваат на рецепт, само во аптеки и специјализирани продавници5708932251655 5708932251662    30  11.04.2018 17.07.201415-10172/2-09 Colplast  
5 016830 Кеси за дводелен систем за колостома 60mm Alterna two piece closed colostomy bags 60mm Медитрејд 94 Медицински помагала кои се за еднократна употребасредства за еднократна употребаКласа IIntestinal ostomy bagsсе издаваат на рецепт, само во аптеки и специјализирани продавници5708932251679 5708932251686    30  11.04.2018 17.07.201415-10172/2-09 Colplast  
6 016910 Кеси за дводелен систем за илеостома 40mm Alterna two piece open ileostomy bags 40mm Медитрејд 94 Медицински помагала кои се за еднократна употребасредства за еднократна употребаКласа IIntestinal ostomy bagsсе издаваат на рецепт, само во аптеки и специјализирани продавници5708932251518 5708932251525    30  11.04.2018 17.07.201415-10172/2-09 Colplast  
7 016920 Кеси за дводелен систем за илеостома 50mm Alterna two piece open ileostomy bags 50mm Медитрејд 94 Медицински помагала кои се за еднократна употребасредства за еднократна употребаКласа IIntestinal ostomy bagsсе издаваат на рецепт, само во аптеки и специјализирани продавници5708932251532 5708932251549    30  11.04.2018 17.07.201415-10172/2-09 Colplast  
8 016930 Кеси за дводелен систем за илеостома 60mm Alterna two piece open ileostomy bags 60mm Медитрејд 94 Медицински помагала кои се за еднократна употребасредства за еднократна употребаКласа IIntestinal ostomy bagsсе издаваат на рецепт, само во аптеки и специјализирани продавници5708932251556 5708932251563    30  11.04.2018 17.07.201415-10172/2-09 Colplast  
9 017570 Кеси за дводелен систем за уростома 40mm Alterna two piece urostomy bags 40mm Медитрејд 94 Медицински помагала кои се за еднократна употребасредства за еднократна употребаКласа IUrostomy bagsсе издаваат на рецепт, само во аптеки и специјализирани продавници5708932251815 5708932251822    30  11.04.2018 17.07.201415-10172/2-09 Colplast  
10 017580 Кеси за дводелен систем за уростома 50mm Alterna two piece urostomy bags 50mm Медитрејд 94 Медицински помагала кои се за еднократна употребасредства за еднократна употребаКласа IUrostomy bagsсе издаваат на рецепт, само во аптеки и специјализирани продавници5708932251839 5708932251846    30  11.04.2018 17.07.201415-10172/2-09 Colplast