Име на лекот (кирилица):
ТЕКФИДЕРА
Име на лекот (латиница):
TECFIDERA
EAN код:
0646520447934
Генеричко име
dimethyl fumarate
АТЦ
L04AX07
Фармацевтска форма
гастрорезистентна капсула, тврда
Јачина
240 mg
Пакување
56 капсули (блистер 4 х 14)/кутија
Состав
1 гастрорезистентна капсула, тврда содржи: диметил фумарат. . .240 mg
Начин на издавање
Лекот може да се издава само со лекарски рецепт (Р).
Посебни предупредувања
Производители:
BIOGEN Denmark Manufacturing ApS, Хилерод, Данска
Местa на производство
JANSSEN-CILAG SpA, Латине, Италија, Vifor S.A., Виларус-сур-Глејн, Швајцарија
Носител на одобрение
Медис Македонија ДООЕЛ Скопје
Број на решение
11-8679/2
Датум на решение
21.12.2020
Датум на важност
Малопродажна цена со ДДВ
54772.2
Големопродажна цена без ДДВ
50964
Референтна цена
0
Позитивна листа:
Не
Фондовска шифра
Проширен АТЦ
Препорака од Специјалист/супспецијалист/конзилиум
Упатство за употреба:
Збирен извештај:
Дозирање
120 mg дадена двапати на ден. По 7 дена, дозата се покачува до препорачаната доза од 240 mg двапати на ден.
Браилово писмо
Не