Ресетирај го сортирањето
#Име[Подредливо]Адреса[Подредливо]ОпштинаМатичен бројДаночен бројШифра
1 16-ти ЈУНИ КАВАДАРЦИ Ул.Илинденска бр. 60 Кавадарци 6029965 4013005121255 13074417
2 2005 ВИВА-ФАРМ с.Кривогаштани Кривогаштани 6021484 4021005146943 20049601
3 2005 ВИВА-ФАРМ 2 Ул.Кузман Јосифовски бр.59 Прилеп 6021484 4021005146943 20049602
4 22 ФАРМ ул. Стојна Стевкова бр. 116 Чаир 7209517 4082017519493  
5 test test Аеродром test §test 870953770
6 АВЕНА ФАРМ с. Непроштено Теарце 6643426 4079010500613 28028701
7 АВИЦЕНА с.Батинци Студеничани 5793874 4030003488250 25087001
8 АВИЦЕНА (затворена) ул.Ѓоце Стојчевски бр.38 Тетово   4028992116460  
9 АГ ФАРМАЦИЈА ул.102 бр.8, с.Пршовце Теарце 6480357 4079009500189 28024901
10 АДОНИС Ул. Булевар Социјалистичка Револуција бр.26 Битола 5487960 4002001144623 2062001