Ресетирај го сортирањето
#Име[Подредливо]Адреса[Подредливо]ОпштинаМатичен бројДаночен бројШифра
1 16-ти ЈУНИ КАВАДАРЦИ Ул.Илинденска бр. 60 Кавадарци 6029965 4013005121255 13074417
2 2005 ВИВА-ФАРМ с.Кривогаштани Кривогаштани 6021484 4021005146943 20049601
3 2005 ВИВА-ФАРМ 2 Ул.Кузман Јосифовски бр.59 Прилеп 6021484 4021005146943 20049602
4 22 ФАРМ ул. Стојна Стевкова бр. 116 Чаир 7209517 4082017519493  
5 АВИЦЕНА с.Батинци Студеничани 5793874 4030003488250 25087001
6 АГ ФАРМАЦИЈА ул.102 бр.8, с.Пршовце Теарце 6480357 4079009500189 28024901
7 АДОНИС Ул. Благој Јанков Мучето бр.46 Струмица 5618169 4027002132494 27008401
8 АДОНИС Ул.Методија Андонов-Ченто бр.26 Битола 5487960 4002001144623 2062001
9 АДОНИС-ФАРМ Ул. III-та МУБ/ локалитет Серава бр 5/ 4 Куманово 5043034 4017995121225 17022401
10 АЈКА ФАРМ Ул. 101 бр. бб с. Голема Речица, општина Тетово Тетово 7595298 4028022547506 28043301