Експорт во EXCEL

Ресетирај го сортирањето
#НазивНосител на одобрениеПакувањеНачин на издавањеGMDN код[Подредливо]Датум на важност[Подредливо]Датум на решение[Подредливо]Број на решение[Подредливо]КласаПроизводителМесто на производство[Подредливо]Категоризација според наменаКатегорија Група на производи
1 5008S Апарат за хемодијализа со интегриран Diasafe Plus филтер ИНТЕРКОМ ДОО, Скопје   се издаваат на рецепт, во болнички аптеки   26.05.2024 14.06.202114-5366/2 Класа II b Fresenius Medical care во прилог Медицински помагала кои се за еднократна употреба болничко-апаратурна опрема  Прикачи
2 Altrazeal ФАРМИКС дооел, Скопје   се издаваат без рецепт, само во аптеки и специјализирани продавници   26.05.2024 04.08.202014-6696/2 Класа II b ULURU САД Медицински помагала кои се за еднократна употреба средства за еднократна употреба  Прикачи
3 Babyhaler Европа Лек Фарма ДООЕЛ, Скопје   се издаваат без рецепт, само во аптеки и специјализирани продавници   09.08.2026 09.08.202314-3571/2 Класа I GPE-Plast Engineering GmbH N/A Медицински помагала кои се употребуваат во пулмологија друго  Прикачи
4 Diasafe Plus филтер ИНТЕРКОМ ДОО, Скопје   се издаваат на рецепт, во болнички аптеки   26.05.2024 14.06.202114-5366/2 Класа II а Fresenius Medical care во прилог Медицински помагала кои се за еднократна употреба средства за еднократна употреба  Прикачи  
5 Granudacyn 1000ml ФАРМИКС дооел, Скопје   се издаваат без рецепт, само во аптеки и специјализирани продавници   26.05.2024 31.10.201914-9799/2 Класа II b P.G.F. Industry Австрија нема средства за еднократна употреба  Прикачи
6 Granudacyn 250ml ФАРМИКС дооел, Скопје   се издаваат без рецепт, само во аптеки и специјализирани продавници   26.05.2024 31.10.201914-9799/2 Класа II b P.G.F. Industry Австрија нема средства за еднократна употреба  Прикачи
7 Granudacyn 500ml ФАРМИКС дооел, Скопје   се издаваат без рецепт, само во аптеки и специјализирани продавници   26.05.2024 31.10.201914-9799/2 Класа II b P.G.F. Industry Австрија нема средства за еднократна употреба  Прикачи
8 Granudacyn NWPT 1000ml ФАРМИКС дооел, Скопје   се издаваат без рецепт, само во аптеки и специјализирани продавници   26.05.2024 31.10.201914-9799/2 Класа II b P.G.F. Industry Австрија нема средства за еднократна употреба  Прикачи
9 NUTRICIA Flocare BENGMARK Назо-интестинална цевка Европа Лек Фарма ДООЕЛ, Скопје   се издаваат без рецепт, само во аптеки и специјализирани продавници   27.07.2027 05.10.202214-8178/2 Класа II b Nutricia Medical Devices BV Nutricia Pharmaceuticals Wuxi Co LTD Кина Медицински помагала кои се употребуваат во гастроентерохепатологија друго  Прикачи
10 NUTRICIA Flocare Сет за перкутано-ендоскопска гастростома Европа Лек Фарма ДООЕЛ, Скопје   се издаваат без рецепт, само во аптеки и специјализирани продавници   27.07.2027 05.10.202214-8178/2 Класа II b Nutricia Medical Devices BV Nutricia Pharmaceuticals Wuxi Co Ltd Кина Медицински помагала кои се употребуваат во гастроентерохепатологија друго  Прикачи