Експорт во EXCEL
Ресетирај го сортирањето
#НазивЛатинично име[Подредливо]Носител на одобрениеОблик[Подредливо]Состав[Подредливо]Јачина[Подредливо]Пакување[Подредливо]Начин на издавањеДоза[Подредливо]EAN код[Подредливо]GMDN код[Подредливо]Производител(доколку го нема во понуденета листа)[Подредливо]Датум на важност[Подредливо]Датум на решение[Подредливо]Број на решение[Подредливо]КласаПроизводителКатегоризација според наменаКатегоријаГрупа на производи
1 0 D.C.S. LOCKED PLATE 95° ХОССАМ доо, Скопје       8904166510675   24.09.2017 19.02.201315-9321/2-12 Класа II b Sharma Pharmaceuticals PVT.LTD, Waghodia Road, Vadodara – 390019 Gujarat, Indija, , Медицински помагала кои се употребуваат во ортопедија активни имлантибилни средства Orthopaedic devices  
2 0099/0099-30 Articulating foil 2 cm, red   ПРОМЕДИКА дооел, Скопје      се издаваат без рецепт, само во аптеки и специјализирани продавници      18.01.2014 23.03.200915-3264/2 Класа I INTERDENT Медицински помагала кои се употребуваат во стоматологија забно (дентални) средства Dental materials and associated devices  
3 016810 Кеси за дводелен систем за колостома 40mm Alterna two piece closed colostomy bags 40mm Медитрејд 94, Скопје    30 се издаваат на рецепт, само во аптеки и специјализирани продавници  5708932251631 5708932251648   11.04.2018 17.07.201415-10172/2-09 Класа I Colplast Медицински помагала кои се за еднократна употреба средства за еднократна употреба Intestinal ostomy bags  
4 016820 Кеси за дводелен систем за колостома 50mm Alterna two piece closed colostomy bags 50mm Медитрејд 94, Скопје    30 се издаваат на рецепт, само во аптеки и специјализирани продавници  5708932251655 5708932251662   11.04.2018 17.07.201415-10172/2-09 Класа I Colplast Медицински помагала кои се за еднократна употреба средства за еднократна употреба Intestinal ostomy bags  
5 016830 Кеси за дводелен систем за колостома 60mm Alterna two piece closed colostomy bags 60mm Медитрејд 94, Скопје    30 се издаваат на рецепт, само во аптеки и специјализирани продавници  5708932251679 5708932251686   11.04.2018 17.07.201415-10172/2-09 Класа I Colplast Медицински помагала кои се за еднократна употреба средства за еднократна употреба Intestinal ostomy bags  
6 016910 Кеси за дводелен систем за илеостома 40mm Alterna two piece open ileostomy bags 40mm Медитрејд 94, Скопје    30 се издаваат на рецепт, само во аптеки и специјализирани продавници  5708932251518 5708932251525   11.04.2018 17.07.201415-10172/2-09 Класа I Colplast Медицински помагала кои се за еднократна употреба средства за еднократна употреба Intestinal ostomy bags  
7 016920 Кеси за дводелен систем за илеостома 50mm Alterna two piece open ileostomy bags 50mm Медитрејд 94, Скопје    30 се издаваат на рецепт, само во аптеки и специјализирани продавници  5708932251532 5708932251549   11.04.2018 17.07.201415-10172/2-09 Класа I Colplast Медицински помагала кои се за еднократна употреба средства за еднократна употреба Intestinal ostomy bags  
8 016930 Кеси за дводелен систем за илеостома 60mm Alterna two piece open ileostomy bags 60mm Медитрејд 94, Скопје    30 се издаваат на рецепт, само во аптеки и специјализирани продавници  5708932251556 5708932251563   11.04.2018 17.07.201415-10172/2-09 Класа I Colplast Медицински помагала кои се за еднократна употреба средства за еднократна употреба Intestinal ostomy bags  
9 017570 Кеси за дводелен систем за уростома 40mm Alterna two piece urostomy bags 40mm Медитрејд 94, Скопје    30 се издаваат на рецепт, само во аптеки и специјализирани продавници  5708932251815 5708932251822   11.04.2018 17.07.201415-10172/2-09 Класа I Colplast Медицински помагала кои се за еднократна употреба средства за еднократна употреба Urostomy bags  
10 017580 Кеси за дводелен систем за уростома 50mm Alterna two piece urostomy bags 50mm Медитрејд 94, Скопје    30 се издаваат на рецепт, само во аптеки и специјализирани продавници  5708932251839 5708932251846   11.04.2018 17.07.201415-10172/2-09 Класа I Colplast Медицински помагала кои се за еднократна употреба средства за еднократна употреба Urostomy bags