Експорт во EXCEL

Ресетирај го сортирањето
#НазивНосител на одобрениеПакувањеНачин на издавањеGMDN код[Подредливо]Датум на важност[Подредливо]Датум на решение[Подредливо]Број на решение[Подредливо]КласаПроизводителМесто на производство[Подредливо]Категоризација според наменаКатегорија Група на производи
1 5008S Апарат за хемодијализа со интегриран Diasafe Plus филтер ИНТЕРКОМ ДОО, Скопје   се издаваат на рецепт, во болнички аптеки   26.05.2024 14.06.202114-5366/2 Класа II b Fresenius Medical care во прилог Медицински помагала кои се за еднократна употреба болничко-апаратурна опрема  Прикачи
2 Altrazeal ФАРМИКС дооел, Скопје   се издаваат без рецепт, само во аптеки и специјализирани продавници   26.05.2024 04.08.202014-6696/2 Класа II b ULURU САД Медицински помагала кои се за еднократна употреба средства за еднократна употреба  Прикачи
3 Diasafe Plus филтер ИНТЕРКОМ ДОО, Скопје   се издаваат на рецепт, во болнички аптеки   26.05.2024 14.06.202114-5366/2 Класа II а Fresenius Medical care во прилог Медицински помагала кои се за еднократна употреба средства за еднократна употреба  Прикачи  
4 Granudacyn 1000ml ФАРМИКС дооел, Скопје   се издаваат без рецепт, само во аптеки и специјализирани продавници   26.05.2024 31.10.201914-9799/2 Класа II b P.G.F. Industry Австрија нема средства за еднократна употреба  Прикачи
5 Granudacyn 250ml ФАРМИКС дооел, Скопје   се издаваат без рецепт, само во аптеки и специјализирани продавници   26.05.2024 31.10.201914-9799/2 Класа II b P.G.F. Industry Австрија нема средства за еднократна употреба  Прикачи
6 Granudacyn 500ml ФАРМИКС дооел, Скопје   се издаваат без рецепт, само во аптеки и специјализирани продавници   26.05.2024 31.10.201914-9799/2 Класа II b P.G.F. Industry Австрија нема средства за еднократна употреба  Прикачи
7 Granudacyn NWPT 1000ml ФАРМИКС дооел, Скопје   се издаваат без рецепт, само во аптеки и специјализирани продавници   26.05.2024 31.10.201914-9799/2 Класа II b P.G.F. Industry Австрија нема средства за еднократна употреба  Прикачи
8 Hylo- Care ФАРМИКС дооел, Скопје   се издаваат без рецепт, само во аптеки и специјализирани продавници   06.02.2024 26.06.201914-5155/2 Класа II а URSAPHARM Германија Медицински помагала кои се употребуваат во офталмологија офталмолошки оптички средства  Прикачи
9 Hylo - Comod ФАРМИКС дооел, Скопје   се издаваат без рецепт, само во аптеки и специјализирани продавници   06.02.2024 26.06.201914-5155/4 Класа II а URSAPHARM Германија Медицински помагала кои се употребуваат во офталмологија офталмолошки оптички средства  Прикачи
10 Hylo - Gel ФАРМИКС дооел, Скопје   се издаваат без рецепт, само во аптеки и специјализирани продавници   06.02.2024 26.06.201914-5155/3 Класа II а URSAPHARM Германија Медицински помагала кои се употребуваат во офталмологија офталмолошки оптички средства  Прикачи