Име на лекот (кирилица):
ЛЕМТРАДА
Име на лекот (латиница):
LEMTRADA
EAN код:
3837000147292
Генеричко име
alemtuzumab
АТЦ
L04AA34
Фармацевтска форма
концентрат за раствор за инфузија
Јачина
12 mg/1,2 ml
Пакување
1 вијала х 1,2 ml/кутија
Состав
1,2 ml концентрат (1 вијала) содржи: алемтузумаб. . . 12 mg
Начин на издавање
Лекот може да се применува само во здравствена организација (З).
Посебни предупредувања
Лекот е предмет на дополнително следење
Производители:
GENZYME Ireland Limited , Вотерфорд, Ирска, GENZYME Limited, Хаверил/Сулфок, Велика Британија
Местa на производство
BOEHRINGER Ingelheim Pharma GmbH&Co. KG, Биберах, Германија
Носител на одобрение
САНОФИ-АВЕНТИС МАКЕДОНИЈА дооел
Број на решение
11-773/1
Датум на решение
25.01.2021
Датум на важност
Малопродажна цена со ДДВ
444502.8
Големопродажна цена без ДДВ
422136
Референтна цена
0
Позитивна листа:
Не
Фондовска шифра
Проширен АТЦ
Препорака од Специјалист/супспецијалист/конзилиум
Упатство за употреба:
Збирен извештај:
Налепница/Пакување:
Дозирање
Препорачана доза од лекот LEMTRADA е 12 mg/ден како интравенска инфузија. Дозата се дава во два тераписки циклуси. • Почетен тераписки циклус: 12 mg/ден во текот на 5 последователни дена (вкупнa доза од 60 mg), • Втор тераписки циклус: 12 mg/ден во текот на 3 последователни дена (вкупно 36 mg). Вториот циклус на терапија се аплицира 12 месеци по почетната доза.
Браилово писмо
Не