Име на лекот (кирилица):
АПОТЕЛ
Име на лекот (латиница):
APOTEL
EAN код:
5206938000012
Генеричко име
paracetamol
АТЦ
N02BE01
Фармацевтска форма
концентрат за раствор за инфузија
Јачина
1000 mg/6,7 ml
Пакување
3 стаклени ампули х 6,7 ml/кутија
Состав
1 ml концентрат за раствор за инфузија содржи: парацетамол, микронизиран. . . 150 mg
Начин на издавање
Лекот може да се применува само во здравствена организација (З).
Посебни предупредувања
Производители:
UNI PHARMA KLEON TSETIS PHARMACEUTICAL LABORATORIES S.A., Атика/Атина, Грција
Носител на одобрение
МАРТИ-АЛКО доо
Број на решение
11-8172/2
Датум на решение
16.12.2021
Датум на важност
Малопродажна цена со ДДВ
366.7
Големопродажна цена без ДДВ
283.6
Референтна цена
0
Позитивна листа:
Не
Фондовска шифра
Проширен АТЦ
Препорака од Специјалист/супспецијалист/конзилиум
Дозирање
xx
Браилово писмо
Не