Име на лекот (кирилица):
ОКРЕВУС
Име на лекот (латиница):
OCREVUS
EAN код:
7613326000697
Генеричко име
ocrelizumab
АТЦ
L04AA36
Фармацевтска форма
концентрат за раствор за инфузија
Јачина
300 mg/10 ml
Пакување
1 вијала х 10 ml/кутија
Состав
1 вијала содржи: окрелизумаб. . . 300 mg
Начин на издавање
Лекот може да се применува само во здравствена организација (З).
Посебни предупредувања
Лекот е предмет на дополнително следење
Производители:
F.Hoffmann-La Roche Ltd., Каизерауст, Швајцарија
Местa на производство
ROCHE DIAGNOSTICS GmbH, Мaнхајм, Германија
Носител на одобрение
РОШ МАКЕДОНИЈА дооел
Број на решение
11-2026/4
Датум на решение
26.04.2018
Датум на важност
26.04.2023
Малопродажна цена со ДДВ
332708.93
Големопродажна цена без ДДВ
315665.65
Референтна цена
0
Позитивна листа:
Не
Фондовска шифра
Проширен АТЦ
Препорака од Специјалист/супспецијалист/конзилиум
Упатство за употреба:
Збирен извештај:
Налепница/Пакување:
Дозирање
xx
Браилово писмо
Не