Име на лекот (кирилица):
АБЕЛЦЕТ ЛИПИД КОМПЛЕКС
Име на лекот (латиница):
ABELCET LIPID COMPLEX
EAN код:
3850114234047
Генеричко име
amphotericin B
АТЦ
J02AA01
Фармацевтска форма
концентрат за дисперзија на инфузија
Јачина
5 mg/ml
Пакување
1 стаклена вијала х 20 ml + игла за еднократна употреба за филтрација/кутија
Состав
1 ml концентрат за суспензија за инфузија содржи: амфотерицин Б. . . 5 mg
Начин на издавање
Лекот може да се применува само во здравствена организација (З).
Посебни предупредувања
Производители:
TEVA Pharmaceuticals Europe B.V., Харлем, Холандија, AndersonBrecon (UK) Limited, Херефорд, Велика Британија, Merckle GmbH, Улм, Германија, Millmount Healthcare Limited, СТАМУЛЕН, Ирска
Местa на производство
Exelead, Inc., Индианаполис, Соединети Американски Држави
Носител на одобрение
ПЛИВА дооел
Број на решение
11-5497/1
Датум на решение
28.05.2021
Датум на важност
Малопродажна цена со ДДВ
7566.6
Големопродажна цена без ДДВ
0
Референтна цена
0
Позитивна листа:
Да
Фондовска шифра
Проширен АТЦ
J02AA01002
Препорака од Специјалист/супспецијалист/конзилиум
Упатство за употреба:
Збирен извештај:
Дозирање
xx
Браилово писмо
Не