Име на лекот (кирилица):
КЕТАКС
Име на лекот (латиница):
KETAX
EAN код:
8699844771904
Генеричко име
ketamine
АТЦ
N01AX03
Фармацевтска форма
раствор за инјектирање или инфузија
Јачина
500 mg/10 ml
Пакување
1 стаклена вијала х 10 ml /кутија
Состав
1 вијала содржи: кетамин хидрохлорид. . .576 mg (што одговара на 500 mg кетамин)
Начин на издавање
Лекот може да се применува само во здравствена организација (З).
Посебни предупредувања
Производители:
VEM Ilac San.ve Tic A.S. , Текирдаг, Турција
Носител на одобрение
РИФАМ доо
Број на решение
11-4058/1
Датум на решение
15.04.2021
Датум на важност
12.04.2026
Малопродажна цена со ДДВ
295.45
Големопродажна цена без ДДВ
219.83
Референтна цена
0
Позитивна листа:
Не
Фондовска шифра
Проширен АТЦ
Препорака од Специјалист/супспецијалист/конзилиум
Упатство за употреба:
Збирен извештај:
Дозирање
хх
Браилово писмо
Не