Име на лекот (кирилица):
ФЕЗГО
Име на лекот (латиница):
PHESGO
EAN код:
7613326041058
Генеричко име
pertuzumab, trastuzumab
АТЦ
L01XY02
Фармацевтска форма
раствор за инјектирање
Јачина
600 mg/600 mg
Пакување
1 стаклена вијала х 10 ml/кутија
Состав
1 ml раствор содржи: пертузумаб. . . 60 mg трастузумаб. . . 60 mg 1 вијала (10 ml) содржи: пертузумаб. . . 600 mg трастузумаб. . .600 mg
Начин на издавање
Лекот може да се применува само во здравствена организација (З).
Посебни предупредувања
Лекот е предмет на дополнително следење
Производители:
F.Hoffmann-La Roche Ltd., Каизерауст, Швајцарија
Носител на одобрение
РОШ МАКЕДОНИЈА дооел
Број на решение
11-2584/2
Датум на решение
26.04.2021
Датум на важност
20.04.2026
Малопродажна цена со ДДВ
266858.18
Големопродажна цена без ДДВ
252950.65
Референтна цена
0
Позитивна листа:
Не
Фондовска шифра
Проширен АТЦ
Препорака од Специјалист/супспецијалист/конзилиум
Упатство за употреба:
Збирен извештај:
Налепница/Пакување:
Дозирање
хх
Браилово писмо
Не