Име на лекот (кирилица):
АБАСАГЛАР
Име на лекот (латиница):
ABASAGLAR
EAN код:
5319991431638
Генеричко име
insulin glargine
АТЦ
A10AE04
Фармацевтска форма
раствор за инјектирање
Јачина
100 E/ml
Пакување
10 (2 х 5) наполнети инјекциски пенкала х 3 ml/кутија
Состав
1 ml раствор содржи: инсулин гларгине. . . 100 Е (eквивалентно на 3,64 mg)
Начин на издавање
Лекот може да се издава само со лекарски рецепт (Р).
Посебни предупредувања
Лекот е предмет на дополнително следење
Производители:
Lilly France S.A., Фегершајм, Франција
Местa на производство
ELI LILLY Italy S.p.A. , Сесто Фиорентино, Италија, Lilly France S.A., Фегершајм, Франција
Носител на одобрение
ФАРМА ТРЕЈД дооел
Број на решение
11-1621/2
Датум на решение
08.04.2021
Датум на важност
Малопродажна цена со ДДВ
5652.91
Големопродажна цена без ДДВ
4486.43
Референтна цена
0
Позитивна листа:
Не
Фондовска шифра
Проширен АТЦ
Препорака од Специјалист/супспецијалист/конзилиум
Упатство за употреба:
Збирен извештај:
Дозирање
АБАСАГЛАР (ABASAGLAR) треба да се зема еднаш дневно во било кој временски период секој ден во исто време.
Браилово писмо
Не