Име на лекот (кирилица):
ЕВРИЗДИ
Име на лекот (латиница):
EVRYSDI
EAN код:
7613326036313
Генеричко име
risdiplam
АТЦ
M09AX10
Фармацевтска форма
прашок за перорална суспензија
Јачина
0,75 mg/ml
Пакување
1 стаклено шише х 2 g прашок/кутија
Состав
1 ml раствор содржи: рисдиплам. . . 0,75 mg 2 g прашок содржи: рисдиплам. . . 60 mg
Начин на издавање
Лекот може да се издава само со лекарски рецепт (Р).
Посебни предупредувања
Лекот е предмет на дополнително следење
Производители:
F.Hoffmann-La Roche Ltd., Каизерауст, Швајцарија
Местa на производство
F.HOFFMANN-LA ROCHE Ltd., Базел, Швајцарија
Носител на одобрение
РОШ МАКЕДОНИЈА дооел
Број на решение
11-6730/1
Датум на решение
06.07.2021
Датум на важност
01.07.2026
Малопродажна цена со ДДВ
539786.6
Големопродажна цена без ДДВ
512882.48
Референтна цена
0
Позитивна листа:
Не
Фондовска шифра
Проширен АТЦ
Препорака од Специјалист/супспецијалист/конзилиум
Упатство за употреба:
Збирен извештај:
Налепница/Пакување:
Дозирање
xx
Браилово писмо
Не