Име на лекот (кирилица):
АБИРАТЕРОН ЗЕНТИВА
Име на лекот (латиница):
ABIRATERON ZENTIVA
EAN код:
8594739255081
Генеричко име
abiraterone
АТЦ
L02BX03
Фармацевтска форма
филм-обложена таблета
Јачина
500 mg
Пакување
60 филм-обложени таблети (блистер 6 х 10)/кутија
Состав
1 филм-обложена таблета содржи: абиратерон ацетат. . . 500 mg
Начин на издавање
Лекот може да се издава само со лекарски рецепт (Р).
Посебни предупредувања
Производители:
Synthon BV , Нијмеген, Холандија, Synthon Hispania S.L., Сент Бои де Лиобрегат, Шпанија
Местa на производство
Synthon Hispania S.L., Сент Бои де Лиобрегат, Шпанија
Носител на одобрение
ЗЕНТИВА ПХАРМА МАКЕДОНИЈА ДООЕЛ
Број на решение
11-5723/1
Датум на решение
06.06.2022
Датум на важност
01.06.2027
Малопродажна цена со ДДВ
120046.5
Големопродажна цена без ДДВ
113130
Референтна цена
0
Позитивна листа:
Не
Фондовска шифра
Проширен АТЦ
Препорака од Специјалист/супспецијалист/конзилиум
Упатство за употреба:
Збирен извештај:
Дозирање
хх
Браилово писмо
Не