Име на лекот (кирилица):
ДИСТЕМ
Име на лекот (латиница):
DISTEM
EAN код:
5319991382602
Генеричко име
methocarbamol, paracetamol
АТЦ
M03BA53
Фармацевтска форма
таблета
Јачина
380 mg/300 mg
Пакување
20 таблети (блистер 2 х 10)/кутија
Состав
1 таблета содржи: метокарбамол. . . 380 mg парацетамол. . . 300 mg
Начин на издавање
Лекот може да се издава само со лекарски рецепт (Р).
Посебни предупредувања
Производители:
БИОНИКА Фармацеутикалс доо, Скопје, Р. Северна Македонија
Местa на производство
FAES FARMA S.A., Лејоа, Шпанија
Носител на одобрение
БИОНИКА Фармацеутикалс доо
Број на решение
11-1105/2
Датум на решение
04.08.2022
Датум на важност
10.07.2027
Малопродажна цена со ДДВ
212.58
Големопродажна цена без ДДВ
158.17
Референтна цена
0
Позитивна листа:
Не
Фондовска шифра
Проширен АТЦ
Препорака од Специјалист/супспецијалист/конзилиум
Упатство за употреба:
Збирен извештај:
Дозирање
xx
Браилово писмо
Не