Име на лекот (кирилица):
АБИРАТЕРОН ФАРМАСАЈАНС
Име на лекот (латиница):
ABIRATERONE PHARMASCIENCE
EAN код:
5298000961628
Генеричко име
abiraterone
АТЦ
L02BX03
Фармацевтска форма
филм-обложена таблета
Јачина
500 mg
Пакување
60 филм-обложени таблети (блистер 5 х 12)/кутија
Состав
1 филм-обложена таблета содржи: абиратерон ацетат. . . 500 mg
Начин на издавање
Лекот може да се издава само со лекарски рецепт (Р).
Посебни предупредувања
Производители:
Bluepharma-Industria Farmaceutica, S.A, Коимбра, Португалија
Местa на производство
Aizant Drug Research Solutions Pvt Ltd, Хајдерабад, Телангана, Индија
Носител на одобрение
Друштво за трговија и услуги ИНО-МЕДИКС ДООЕЛ
Број на решение
11-9104/2
Датум на решение
29.12.2022
Датум на важност
30.11.2027
Малопродажна цена со ДДВ
133245
Големопродажна цена без ДДВ
125700
Референтна цена
0
Позитивна листа:
Не
Фондовска шифра
Проширен АТЦ
Препорака од Специјалист/супспецијалист/конзилиум
Упатство за употреба:
Збирен извештај:
Дозирање
xx
Браилово писмо
Не