Име на лекот (кирилица):
АБИРАТЕРОН КОРАФАРМ
Име на лекот (латиница):
ABIRATERON CORAPHARM
EAN код:
8606107639338
Генеричко име
abiraterone
АТЦ
L02BX03
Фармацевтска форма
филм-обложена таблета
Јачина
500 mg
Пакување
60 филм-обложени таблети (блистер 6 х 10)/кутија
Состав
1 филм-обложена таблета содржи: абиратерон ацетат. . . 500 mg
Начин на издавање
Лекот може да се издава само со лекарски рецепт (Р).
Посебни предупредувања
Производители:
Synthon BV , Нијмеген, Холандија, Synthon Hispania S.L., Сент Бои де Лиобрегат, Шпанија
Носител на одобрение
КОРАФАРМ ДООЕЛ
Број на решение
11-11373/1
Датум на решение
05.12.2023
Датум на важност
02.11.2028
Малопродажна цена со ДДВ
0
Големопродажна цена без ДДВ
0
Референтна цена
0
Позитивна листа:
Не
Фондовска шифра
Проширен АТЦ
Препорака од Специјалист/супспецијалист/конзилиум
Дозирање
хх
Браилово писмо
Не