Име на лекот (кирилица):
АБАКТАЛ
Име на лекот (латиница):
ABAKTAL
EAN код:
3838957037346
Генеричко име
pefloxacin
АТЦ
J01MA03
Фармацевтска форма
филм-обложена таблета
Јачина
400 mg
Пакување
10 филм-обложени таблети (блистер 1 х 10)/кутија
Состав
1 филм-обложена таблета содржи: пефлоксацин (во форма на мезилат дихидрат) . . . 400 mg
Начин на издавање
Лекот може да се издава само со лекарски рецепт (Р).
Посебни предупредувања
Производители:
LEK farmacevtska druzba d.d., Љубљана, Словенија
Носител на одобрение
ЛЕК - СКОПЈЕ Лек д.д. Љубљана дооел
Број на решение
15-3393/14
Датум на решение
27.10.2014
Датум на важност
Малопродажна цена со ДДВ
204.75
Големопродажна цена без ДДВ
172.5
Референтна цена
172.38
Позитивна листа:
Да
Фондовска шифра
24171
Проширен АТЦ
J01MA03002
Упатство за употреба:
Збирен извештај:
Дозирање
Деца над 15 години и возрасни перорално: 2 х 400 mg на ден (при уроинфек- ции 1 х 400 mg) или 1 х 800 mg на ден (АБАКТАЛ монодоза); таблетите да се земаат со јадење
Браилово писмо
Да