Име на лекот (кирилица):
АБАКТАЛ
Име на лекот (латиница):
ABAKTAL
EAN код:
3838957037360
Генеричко име
pefloxacin
АТЦ
J01MA03
Фармацевтска форма
раствор за инјектирање
Јачина
400 mg/5 ml
Пакување
10 ампули х 5 ml/кутија
Состав
5 ml раствор содржи: пефлоксацин мезилат . . . 515,26 mg (еквивалентен на 400 mg пефлоксацин)
Начин на издавање
Лекот може да се применува само во здравствена организација (З).
Посебни предупредувања
Производители:
LEK farmacevtska druzba d.d., Љубљана, Словенија
Носител на одобрение
ЛЕК - СКОПЈЕ Лек д.д. Љубљана дооел
Број на решение
15-3392/14
Датум на решение
27.10.2014
Датум на важност
Малопродажна цена со ДДВ
1029.51
Големопродажна цена без ДДВ
784.39
Референтна цена
784.76
Позитивна листа:
Да
Фондовска шифра
5886
Проширен АТЦ
J01MA03001
Препорака од Специјалист/супспецијалист/конзилиум
Упатство за употреба:
Збирен извештај:
Дозирање
2 х 400 mg на ден (во едноставна i.v. инфузија).
Браилово писмо
Не