Име на лекот (кирилица):
ПЛАСБУМИН-20
Име на лекот (латиница):
PLASBUMIN-20
EAN код:
0313533683207
Генеричко име
human albumin
АТЦ
B05AA01
Фармацевтска форма
раствор за инфузија
Јачина
0,2 g/1 ml
Пакување
1 стаклена вијала х 50 ml/кутија
Состав
1 ml раствор содржи: албумин, хуман . . . 0,2 g
Начин на издавање
Лекот може да се применува само во здравствена организација (З).
Посебни предупредувања
Производители:
GRIFOLS Therapeutics LLC., Клејтон, Соединети Американски Држави
Носител на одобрение
АМИКУС ФАРМА дооел
Број на решение
11-1846/2
Датум на решение
20.11.2018
Датум на важност
Малопродажна цена со ДДВ
0
Големопродажна цена без ДДВ
0
Референтна цена
0
Позитивна листа:
Не
Фондовска шифра
Проширен АТЦ
Препорака од Специјалист/супспецијалист/конзилиум
Упатство за употреба:
Збирен извештај:
Налепница/Пакување:
Дозирање
0
Браилово писмо
Не