Име на лекот (кирилица):
САНВАЛ
Име на лекот (латиница):
SANVAL
EAN код:
3838957050994
Генеричко име
zolpidem
АТЦ
N05CF02
Фармацевтска форма
филм-обложена таблета
Јачина
10 mg
Пакување
20 филм-обложени таблети (блистер 2 х 10)/кутија
Состав
1 филм-обложена таблета содржи: золпидем тартрат . . . 10 mg
Начин на издавање
Лекот може да се издава само со лекарски рецепт (Р).
Посебни предупредувања
Тригоник со можно дејство
Производители:
LEK farmacevtska druzba d.d., Љубљана, Словенија
Носител на одобрение
ЛЕК - СКОПЈЕ Лек д.д. Љубљана дооел
Број на решение
11-802/3
Датум на решение
13.04.2016
Датум на важност
Малопродажна цена со ДДВ
115.58
Големопродажна цена без ДДВ
86
Референтна цена
74.72
Позитивна листа:
Да
Фондовска шифра
972878
Проширен АТЦ
N05CF02002
Препорака од Специјалист/супспецијалист/конзилиум
R
Упатство за употреба:
Збирен извештај:
Дозирање
Вообичаена доза: 10 mg непосредно пред спиење, по потреба дозата може да се зголеми на 15 mg на ден (max. 20 mg на ден); кај постари лица со инсуфициенција на црн дроб почетната доза е 5 mg, по потреба да се зголеми до 10 mg на ден.
Браилово писмо
Да