Име на лекот (кирилица):
ЗЕНИКС
Име на лекот (латиница):
ZENIX
EAN код:
8600097412049
Генеричко име
linezolid
АТЦ
J01XX08
Фармацевтска форма
филм-обложена таблета
Јачина
600 mg
Пакување
10 филм-обложени таблети (блистер 1 х 10)/кутија
Состав
1 филм-обложена таблета содржи: линезолид . . . 600 mg
Начин на издавање
Лекот може да се издава само со лекарски рецепт (Р).
Посебни предупредувања
Производители:
HEMOFARM A.D., Вршац, Србија
Носител на одобрение
ХЕМОФАРМ АД фармацевтско-хемиска индустрија, Претставништво - Скопје
Број на решение
15-5534/09
Датум на решение
26.09.2010
Датум на важност
22.10.2017
Малопродажна цена со ДДВ
17083.33
Големопродажна цена без ДДВ
15069.84
Референтна цена
0
Позитивна листа:
Не
Фондовска шифра
Проширен АТЦ
Упатство за употреба:
Збирен извештај:
Дозирање
600 mg двапати на ден, во тек на 10-14 дена.
Браилово писмо
Да