Име на лекот (кирилица):
ЕКРАЛИС
Име на лекот (латиница):
EQRALYS
EAN код:
8600097417365
Генеричко име
epoetin zeta
АТЦ
B03XA01
Фармацевтска форма
раствор за инјектирање
Јачина
2 000 IE/0,6 ml
Пакување
6 наполнети инјекциски шприца х 0,6 ml/кутија
Состав
0,6 ml раствор (1 наполнет инјекциски шприц) содржи: епоетин зета (рекомбинатен хуман еритропоетин (rhEPO)) . . . 15,36 μg (2 000 IE)
Начин на издавање
Лекот може да се применува само во здравствена организација (З).
Посебни предупредувања
Производители:
HEMOFARM A.D., Вршац, Србија
Местa на производство
IDT Biologika GmbH-, Десау - Рослау, Германија, ROVI Contract Manufacturing S.L. , Мадрид, Шпанија
Носител на одобрение
ХЕМОФАРМ АД фармацевтско-хемиска индустрија, Претставништво - Скопје
Број на решение
11-1514/5
Датум на решение
03.12.2015
Датум на важност
Малопродажна цена со ДДВ
4160.52
Големопродажна цена без ДДВ
3302
Референтна цена
3130.48
Позитивна листа:
Да
Фондовска шифра
990221
Проширен АТЦ
B03XA01003
Упатство за употреба:
Збирен извештај:
Дозирање
Индивидуално.
Браилово писмо
Не