Име на лекот (кирилица):
ПЕНТАКСИМ
Име на лекот (латиница):
PENTAXIM
EAN код:
3664798014150
Генеричко име
diphtheria-Hemophilus influenzae B-pertussis-poliomyelitis-tetanus
АТЦ
J07CA06
Фармацевтска форма
прашок и суспензија за суспензија за инјектирање
Јачина
Пакување
1 вијала со прашок + 1 наполнет инјекциски шприц х 0,5 ml + 2 игли/кутија
Состав
0,5 ml суспензија по реконституција (1 доза) содржи: дифтерија токсоид (прочистен) . . . ≥ 30 IE, тетанус токсоид (прочистен) . . . ≥ 40 IE, антигени на Bordetella pertussis токсоид (прочистен) . . . 25 mcg, филаментозен хемаглутенин (прочистен) . . . 25 mcg, тип 1, . . . 40 DE, тип 2, вирус на полимиелит (инактивиран) . . . 8 DE, тип 3, вирус на полимиелит (инактивиран) . . . 32 DE, полисахарид на Haemophilus influenzae, тип b . . . 10 mcg коњугиран на протеин на тетанус . . . 18-30 mcg
Начин на издавање
Лекот може да се применува само во здравствена организација (З).
Посебни предупредувања
Производители:
Sanofi Pasteur S.A., Марси Ла Етоил, Франција, SANOFI PASTEUR, Вал Де Руил, Франција, SANOFI-AVENTIS Zrt, Будимпешта, Унгарија
Местa на производство
Sanofi Pasteur S.A., Марси Ла Етоил, Франција, SANOFI PASTEUR, Вал Де Руил, Франција
Носител на одобрение
САНОФИ-АВЕНТИС МАКЕДОНИЈА дооел
Број на решение
11-971/4
Датум на решение
13.09.2016
Датум на важност
Малопродажна цена со ДДВ
1538.84
Големопродажна цена без ДДВ
1172.45
Референтна цена
0
Позитивна листа:
Не
Фондовска шифра
Проширен АТЦ
Препорака од Специјалист/супспецијалист/конзилиум
Упатство за употреба:
Збирен извештај:
Дозирање
според календар за имунизација.
Браилово писмо
Не