Име на лекот (кирилица):
КОРНЕЛИН
Име на лекот (латиница):
CORNELIN
EAN код:
8600097421058
Генеричко име
lercanidipine
АТЦ
C08CA13
Фармацевтска форма
филм-обложена таблета
Јачина
10 mg
Пакување
28 филм-обложени таблети (блистер 2 х 14)/кутија
Состав
1 филм-обложена таблета содржи: лерканидипин хидрохлорид хемихидрат . . . 10,14 mg (еквивалентен на 10 mg лерканидипин)
Начин на издавање
Лекот може да се издава само со лекарски рецепт (Р).
Посебни предупредувања
Производители:
HEMOFARM A.D., Вршац, Србија
Носител на одобрение
ХЕМОФАРМ АД фармацевтско-хемиска индустрија, Претставништво - Скопје
Број на решение
15-10000/12
Датум на решение
03.04.2013
Датум на важност
03.04.2018
Малопродажна цена со ДДВ
284.04
Големопродажна цена без ДДВ
211.34
Референтна цена
0
Позитивна листа:
Не
Фондовска шифра
Проширен АТЦ
Упатство за употреба:
Збирен извештај:
Дозирање
Препорачана доза е 10 mg еднаш дневно, најмалку 15 минути пред оброк. Дозата може да се зголеми до 20 mg.
Браилово писмо
Да