Име на лекот (кирилица):
ПАРАЦЕТАМОЛ КАБИ
Име на лекот (латиница):
PARACETAMOL KABI
EAN код:
9088883777746
Генеричко име
paracetamol
АТЦ
N02BE01
Фармацевтска форма
раствор за инфузија
Јачина
10 mg/1 ml
Пакување
1 стаклена вијала х 50 ml/кутија
Состав
1 ml раствор содржи: парацетамол . . . 10 mg
Начин на издавање
Лекот може да се применува само во здравствена организација (З).
Посебни предупредувања
Производители:
FRESENIUS KABI Austria GmbH, Грац, Австрија, FRESENIUS KABI Germany GmbH , Фридберг, Германија
Носител на одобрение
РИФАМ доо
Број на решение
11-7604/2
Датум на решение
08.10.2019
Датум на важност
Малопродажна цена со ДДВ
108
Големопродажна цена без ДДВ
80.36
Референтна цена
0
Позитивна листа:
Не
Фондовска шифра
Проширен АТЦ
Препорака од Специјалист/супспецијалист/конзилиум
Упатство за употреба:
Збирен извештај:
Дозирање
Врз основа на телесна тежина на пациентот
Браилово писмо
Не