Име на лекот (кирилица):
ГИЛЕНИА
Име на лекот (латиница):
GILENYA
EAN код:
5310297000139
Генеричко име
fingolimod
АТЦ
L04AA27
Фармацевтска форма
капсула, тврда
Јачина
0,5 mg
Пакување
28 капсули (блистер 2 х 14)/кутија
Состав
1 капсула, тврда содржи: финголимид хидрохлорид. . . 0,56 mg (еквивалентен на 0,5 mg финголимид)
Начин на издавање
Лекот може да се издава само со лекарски рецепт (Р).
Посебни предупредувања
Лекот е предмет на дополнително следење
Производители:
NOVARTIS PHARMA STEIN AG, Стеин, Швајцарија
Носител на одобрение
NOVARTIS Pharma Services inc., Претставништво
Број на решение
11-5157/1
Датум на решение
19.05.2020
Датум на важност
Малопродажна цена со ДДВ
88085.55
Големопродажна цена без ДДВ
82691
Референтна цена
0
Позитивна листа:
Не
Фондовска шифра
Проширен АТЦ
Препорака од Специјалист/супспецијалист/конзилиум
Упатство за употреба:
Збирен извештај:
Дозирање
хх
Браилово писмо
Не