Име на лекот (кирилица):
ЕЛФОНИС
Име на лекот (латиница):
ELFONIS
EAN код:
8600097423717
Генеричко име
moxifloxacin
АТЦ
J01MA14
Фармацевтска форма
раствор за инфузија
Јачина
400 mg/250 ml
Пакување
1 стаклено шише х 250 ml/кутија
Состав
250 ml раствор содржи: моксифлоксацин хидрохлорид . . . 437 mg (еквивалентен на 400 mg моксифлоксацин)
Начин на издавање
Лекот може да се применува само во здравствена организација (З).
Посебни предупредувања
Производители:
HEMOFARM A.D., Вршац, Србија
Местa на производство
Hemomont d.o.o., Подгорица, Црна Гора, S.C. INFOMED FLUIDS S.R.L., Букурешт, Романија
Носител на одобрение
ХЕМОФАРМ АД фармацевтско-хемиска индустрија, Претставништво - Скопје
Број на решение
15-3176/14
Датум на решение
31.03.2015
Датум на важност
31.03.2020
Малопродажна цена со ДДВ
1389.45
Големопродажна цена без ДДВ
1058.63
Референтна цена
0
Позитивна листа:
Не
Фондовска шифра
Проширен АТЦ
Упатство за употреба:
Збирен извештај:
Дозирање
Лекот се употребува во форма на инфузија, еднаш на ден во доза од 400 mg.
Браилово писмо
Не