Ресетирај го сортирањето
#Име[Подредливо]ДржаваГрадДејностНосител на дејност
1 ЗЕГИН ХЕЛТИ ФУД МАЏАРИ   Скопје Лекови / ОТЦ лекови во продавница за здрава храна
2 МЕДИКА ПЛУС ААН ГОСТИВАР   Гостивар Мед. помагала Нешра Шулани Пиргози медицинска сестра
3 МЕДИКАПРО БИТОЛА   Битола Мед. помагала спец. мед. лаб. Радичоска пишмановски Александра
4 МЕДИКАПРО СТРУМИЦА   Струмица Мед. помагала Атанасовска Маја
5 оптика ВИЗУС подружница ЦЕНТАР   Скопје Мед. помагала Христина Смилчевска , техничар за очна оптика
6 ОПТИКА МУЧА   Струга Мед. помагала Јетон Муча, техничар за очна оптика
7 ОПТИКА ПРИЗМА СБС бр. 2   Скопје Мед. помагала Менче Цветаноска, оптички техничар
8 ОПТИКА ТРИ дооел Скопје   Скопје Мед. помагала Зоран Јовановски, дипломиран оптичар со решение бр.УП1 20-23 д 16.04.2021
9 СИМИТ ПЕТРОЛ ДООЕЛ увоз-извоз Велес (OTC)   Велес Лекови  
10 Специјализирана продавница - оптика СПЕКТРА ОПТИК   Скопје Мед. помагала Тамара Мицевска, оптичар