#АТЦГенеричко имеПакување и јачинаФармацевтска формаНачин на издавањеМаксимална цена на големо, без вклучен ДДВ (во МКД)Историја на цени
1 J05AR02 abacavir, lamivudine 30 филм-обложени таблети (блистер 3 х 10)/кутија, 600 mg/300 mg филм-обложена таблета Rp 10794.0 Историја на цени 
2 B01AA07 acenocoumarol 20 таблети (блистер 2 х 10)/кутија, 4 mg таблета Rp 62.34 Историја на цени 
3 R05CB01 acetylcysteine темно стаклено шише х 200 ml/кутија, 20 mg/ml перорален раствор BRp  Историја на цени 
4 R05CB01 acetylcysteine 20 шумливи таблети во РР туба + РЕ затрарач/кутија, 200 mg шумлива таблета BRp  Историја на цени 
5 R05CB01 acetylcysteine 10 шумливи таблети во РР туба + РЕ затварач/кутија, 600 mg шумлива таблета BRp  Историја на цени 
6 R05CB01 acetylcysteine темно стаклено шише х 100 ml/кутија, 20 mg/1 ml перорален раствор BRp  Историја на цени 
7 R05CB01 acetylcysteine 20 шумливи таблети (ленти 2 х 10)/ кутија, 200 mg шумлива таблета BRp  Историја на цени 
8 R05CB01 acetylcysteine 10 шумливи таблети (лента 5 х 2)/кутија, 600 mg шумлива таблета BRp  Историја на цени 
9 R05CB01 acetylcysteine 20 шумливи таблети во PP туба со PE капаче/кутија, 200 mg шумлива таблета BR*  Историја на цени 
10 R05CB01 acetylcysteine 10 ќесички х 1,6 g прашок/кутија, 600 mg прашок BRp  Историја на цени