#АТЦГенеричко имеПакување и јачинаФармацевтска формаНачин на издавањеМаксимална цена на големо, без вклучен ДДВ (во МКД)Историја на цени
1 B01AA07 acenocoumarol 20 таблети (блистер 2 х 10)/кутија, 4 mg таблета Rp 62.34 Историја на цени 
2 R05CB01 acetylcysteine 10 шумливи таблети (лента 5 х 2)/кутија, 600 mg шумлива таблета BRp  Историја на цени 
3 R05CB01 acetylcysteine 20 кесички х 3,1 g/кутија, 200 mg прашок за перорален раствор BRp  Историја на цени 
4 R05CB01 acetylcysteine темно стаклено шише х 100 ml/кутија, 20 mg/1 ml перорален раствор BRp  Историја на цени 
5 R05CB01 acetylcysteine 20 шумливи таблети во PP туба со PE капаче/кутија, 200 mg шумлива таблета BR*  Историја на цени 
6 R05CB01 acetylcysteine 20 шумливи таблети (ленти 2 х 10)/ кутија, 200 mg шумлива таблета BRp  Историја на цени 
7 R05CB01 acetylcysteine 10 кесички х 3,8 g/кутија, 600 mg прашок за перорален раствор BRp  Историја на цени 
8 R05CB01 acetylcysteine темно стаклено шише х 200 ml/кутија, 20 mg/ml перорален раствор BRp  Историја на цени 
9 N02BA01 acetylsalicylic acid 20 таблети (блистер 2 x 10)/кутија, 500 mg таблета BRp  Историја на цени 
10 N02BA01 acetylsalicylic acid 20 таблети (блистер 2 х 10)/кутија, 300 mg таблета BR*  Историја на цени