Ресетирај го сортирањето
#АТЦНазив на лек, фармацевтска форма, јачина и пакувањеГенеричко име[Подредливо]Производител[Подредливо]Начин на издавањеМаксимална цена на големо, без вклучен ДДВ (во МКД)Г/О/БСИсторија на цени
1 H02AB09 HYDROCORTISONE, таблета, 20 mg, 30 таблети hydrocortisone  Rp  ГИсторија на цени
2 N05AN01 LITHIUM CARBONATE, таблета, 300 mg, 100 таблети lithium carbonate  Rp 383.35 ГИсторија на цени
3 L01BA01 METHOTREXATE, таблета, 2,5 mg, 100 таблети methotrexate  Rp 444.0 ГИсторија на цени
4 P01BA01 RESOCHIN, таблета, 250 mg, 30 таблети chloroquine  Rp 252.97 ОИсторија на цени