Ресетирај го сортирањето
#АТЦНазив на лек, фармацевтска форма, јачина и пакувањеГенеричко име[Подредливо]Производител[Подредливо]Начин на издавањеМаксимална цена на големо, без вклучен ДДВ (во МКД)Историја на цени
1 A10AE04 ABASAGLAR раствор за инјектирање 100 E/ml 10 (2 х 5) наполнети инјекциски пенкала х 3 ml/кутија insulin glargineLilly France S.A. Rp 4486.43 Историја на цени
2 A10AE04 ABASAGLAR раствор за инјектирање 100 E/ml 10 патрони х 3 ml/кутија insulin glargineELI LILLY Italy S.p.A. , Lilly France S.A. Rp 4486.43 Историја на цени
3 A10AE04 ABASAGLAR раствор за инјектирање 100 E/ml 10 патрони х 3 ml/кутија insulin glargineELI LILLY Italy S.p.A. , Lilly France S.A. Rp  Историја на цени
4 L03AA02 ACCOFIL раствор за инјектирање или инфузија 48 ME/0,5 ml 5 претходно наполнети инјекциски шприцеви х игли со штитник/кутија filgrastimACCORD Healthcare Limited, ACCORD Helthcare Polska H  Историја на цени
5 L03AA02 ACCOFIL раствор за инјектирање или инфузија 48 ME/0,5 ml 5 претходно наполнети инјекциски шприцеви х игли со штитник/кутија filgrastimACCORD Healthcare Limited H 15000.0 Историја на цени
6 G03GA05 BEMFOLA раствор за инјектирање 150 IE/0,25 ml (11 mcg/0,25 ml) 1 наполнето инјекциско пенкало со патрон +1 игла/кутија follitropin alfaGedeon Richter Plc H 2268.82 Историја на цени
7 G03GA05 BEMFOLA раствор за инјектирање 75 IE/0,125 ml (5,5 mcg/0,125 ml) 1 наполнето инјекциски пенкало со патрон + 1 игла/кутија follitropin alfaGedeon Richter Plc H 1117.98 Историја на цени
8 G03GA05 BEMFOLA раствор за инјектирање 450 IE/0,75 ml (33 mcg/0,75 ml) 1 наполнето инјекциско пенкало со патрон + 1 игла/кутија follitropin alfaGedeon Richter Plc H 6845.67 Историја на цени
9 G03GA05 BEMFOLA раствор за инјектирање 300 IE/0,5 ml (22 mcg/0,5 ml) 1 наполнето инјекциско пенкало со патрон +1 игла/кутија follitropin alfaGedeon Richter Plc H 4592.78 Историја на цени
10 G03GA05 BEMFOLA раствор за инјектирање 225 IE/0,375 ml (16,5 mcg/0,375 ml) 1 наполнето инјекциско пенкало со патрон + 1 игла/кутија follitropin alfaGedeon Richter Plc H 3398.07 Историја на цени